Επικοινωνία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Email: faroselpidasu@gmail.com

Τηλέφωνο: 2155505717

Η ιστοσελίδα διαρκώς θα εμπλουτίζεται με νέο υλικό που φίλοι προερχόμενοι από το Καστελλόριζο έχουν στη κατοχή τους ως οικογενειακό κειμήλιο κι επιθυμούν να μας το διαθέσουν προς καταγραφή